مهری مهرجو

صفحه شخصی در لینکداین

رئیس هیئت مدیره

دکترای تخصصی مخابرات

 

 •      عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 •      چاپ مقاله در ۲۲ مجله، ۳۰ کنفرانس و ترجمه یک کتاب

 •    داور مجلات و کنفرانس­های بین المللی

 •      انجام طرح برون سازمانی با شرکت توزیع برق و سازمان زندانها در سال ۹۴ و ۹۵

 •      تدریس در دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) و (از سال ۱۳۸۹ تاکنون)

 •      مدیر گروه مخابرات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۱)

 •      همکاری پژوهشی با دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه وسترن انتاریو کانادا ( تابستان ۱۳۹۱)

 •      دوره پست دکتری، دانشگاه واترلو کانادا ( از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)

 •      همکار آموزشی در دانشگاه واترلو کانادا (به صورت پاره وقت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹)

 •      هماهنگ کننده سمینار های هفتگی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه واترلو کانادا (۸۷-۱۳۸۶)

 •      پژوهشگر برتر گروه مخابرات دانشگاه سیستان و بلوچستان (سال ۹۳)

 •      گرنت تحقیقاتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (۱۳۹۱و ۱۳۹۴)

 •      دریافت بورس تحصیلی شرکت بل کانادا، دانشگاه واترلو کانادا (پاییز ۱۳۸۸)

 •      دریافت بورس تحصیلی دانشجویان دکتری، دانشگاه واترلو کانادا ( پاییز ۱۳۸۵، زمستان ۱۳۸۷)

 •      دریافت بورس مشوق تحصیلی مهندسین خانم، دانشگاه واترلو کانادا ( سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷)