پرداخت الکترونیکی عوارض (Electronic Toll Collection)

پرداخت الکترونیکی عوارض ((Electronic Toll collection (ETC)یک روش برای اخذ عوارض بزرگراه‌ها و جاده هاست به طوریکه خودرو در محل عوارضی توقف نکرده و مبلغ عوارضی به طور الکترونیکی از حساب وی کسر می‌شود. سیستم جمع آوری عوارض جاده به…

Automatic Vehicle Location System

Automatic Vehicle Location Systemکه به اختصارAVLS نامیده میشود به مجموعه ای ازسیستم های نرم افزاری وسخت افزارهای شناخته شده اطلاق میشود که جهت تشخیص وتعیین موقعیت جغرافیایی یک وسیله نقلیه وانتقال اطلاعات موقعیت آن به مکان دیگرجهت استفاده های مختلف…